Tag: Sjoemel

Stadsdeel Poort – 2015

Stadsverwarming in Stadsdeel Poort kent twee systemen, t.w.: CTW – Levering van Warm Tapwater via aparte leiding, met meter voor m3 gebruik. CTW – Systemen zijn veruit in de Minderheid, door de vele hoogbouw en woning dichtheid. ITW – Bereiding van Warm Tapwater in de woning met een warmtewisselaar. Sjoemel Warmte – CTW Kostenpost Vastrecht […]

Stadsdeel Noorderplassen – 2015

Stadsverwarming in Noorderplassen kent twee systemen, t.w.: CTW – Levering van Warm Tapwater via aparte leiding, met meter voor m3 gebruik. CTW – Systemen zijn veruit in de Meerderheid, door de koppeling aan het Zonne-eiland. ITW – Bereiding van Warm Tapwater in de woning met een warmtewisselaar. Sjoemel Warmte – CTW Kostenpost Vastrecht Ruimteverwarming, door […]

Stadsdeel Almere Stad – 2015

Het Stadsdeel Almere Stad is omsloten is door de Hogering, Tussenring en A6 en kent de volgende wijken: Literatuurwijk, Stedenwijk, Muziekwijk, Stad Centrum, Staatsliedenwijk, Kruidenwijk, Waterwijk, Filmwijk, Danswijk, Parkwijk, Verzetswijk en Tussen de Vaarten. Stadsverwarming in Almere Stad heeft: CTW – Levering van Warm Tapwater via aparte leiding, met meter voor m3 gebruik. CTW – […]

Samenvatting – jaar 2015

Deze Samenvatting van de Stadsverwarming Almere, waarbij het jaar 2015 als Voorbeeld is genomen, is een overzicht van de Meer Dan Anders (MDA) Kostenposten. Almere is opgedeeld in Drie Stadsdelen, die ook afzonderlijk worden uitgelegd, met een totaal van ca.50.000 Kleinverbruikers, die al vele jaren Jaarlijks onder de MDA Kostenposten gebukt gaan. De aangegeven MDA […]

Stadsverwarming Almere

Na jaren wachten is het duidelijk dat, met de komst van de Warmtewet per 1 jan. 2014, er geen enkel perspectief is dat de Tarieven voor Stadsverwarming terugkeren naar het Niet Meer Dan Anders (NMDA) niveau, zoals oorspronkelijk bedoeld. Reden om de desastreuze financiële gevolgen, voor de Gebruikers van Stadsverwarming, onder Sjoemel Warmte eens op […]

Archief – (A) Markering

1993 Advies EnergieNed 1994, 1995, 1996 Tariefadvies voor de levering van stadsverwarming aan kleinverbruikers (d.d. sept. 1993). 2007 Brief Warmteforum aan TK Brief Warmteforum aan Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vaste commissie voor Economische Zaken (d.d. 21 maart 2007)  2007 Rapport ARK Stadsverwarming Algemene Rekenkamer – Tariefstelling stadsverwarming – 24 april 2007. 2012 Advies Energie-Nederland 2013 […]

Warmtewet – na 2013

Warmtewet (A) per 1 jan. 2014, Wet is er gekomen ter bescherming van de Warmtegebruikers. Als het daarbij ook gaat om bescherming tegen onredelijke Warmtetarieven, dan is de Warmtewet op dit punt veel te summier, met hoofdzakelijk een bepaling volgens artikel 5 – 2a dat: De Maximumprijs is gebaseerd op de Integrale (voltallige) Kosten die […]

Marktwaarde – na 1993 tot 2014

De Marktwaardemethode, werd het Marktwaarde tariefmodel (MDA) waarmee de gewenste flexibiliteit, voor het vaststellen van de hoogte van de Stadsverwarmingtarieven, was gewaarborgd. Gedurende de 20 jaar looptijd van de leningen werd door EZ – (NOVEM) hierop toezicht gehouden. Het eerste EnergieNed Tariefadvies (A), volgens de Marktwaardemethode, dateert van sept. 1993 en was bestemd voor de […]

Niet Meer Dan Anders – tot 1994

1975 stelt de Beleidsgroep Stadsverwarming het Niet Meer Dan Anders (NMDA) vast, inhoudende: Er zal een zodanig tarief voor de geleverde Warmte moeten worden gehanteerd dat het de gebruiker gemiddeld niet meer kost dan bij een gebruiker van Aardgas voor individuele centrale verwarming. September 1981 volgt het advies van de Nationale Woningraad, voor de onderdelen: […]

Volgende pagina »