Marktwaarde – na 1993 tot 2014

De Marktwaardemethode, werd het Marktwaarde tariefmodel (MDA) waarmee de gewenste flexibiliteit, voor het vaststellen van de hoogte van de Stadsverwarmingtarieven, was gewaarborgd.

Gedurende de 20 jaar looptijd van de leningen werd door EZ – (NOVEM) hierop toezicht gehouden.

Het eerste EnergieNed Tariefadvies (A), volgens de Marktwaardemethode, dateert van sept. 1993 en was bestemd voor de jaren 1994, 1995 en 1996, met de onderdelen:

In 2001 komt EnergieNed met de introductie van de Rentabiliteitsbijdrage, een extra bijdrage bovenop de Aansluitbijdrage, het begin van de bouw van Sjoemel Warmtewoningen.
Deze extra bijdrage betekende Sjoemelen met de geldende (EPC) Energie Prestatie Coëfficiënt maatregelen, om daarmee de gewenste Rentabiliteitsbijdrage vrij te spelen.

In 2007 is er de brief van het Warmteforum (A), een tijdelijk overlegorgaan met deelnemers zoals staan vermeld in de brief (A) en onder voorzitterschap van mw. Guusje ter Horst (PvdA).
De ondertekenaars daarvan vragen de Tweede Kamer, voor de ophanden zijnde Warmtewet, om herstel van de Rendementmethode, het NMDA zoals tot 1994 werd toegepast.

Vrijwel gelijktijdig komt er in 2007 een Rapport uit van de Algemene Rekenkamer (A) die onderzoek heeft gedaan naar de Marktwaardetariefstelling van Stadsverwarming, met als conclusies (beknopt):

Het tariefadvies en de totstandkoming hiervan is onvoldoende transparant en betrouwbaar.
Het tariefprincipe gaat niet op voor bewoners van nieuwe woningen.
De belangen van verschillende afnemers zijn onvoldoende beschermd.

Het laatste Tariefadvies van (nu) Energie-Nederland (A), volgens de Marktwaardemethode, dateert van dec. 2012 en bestemd voor 2013, met de onderdelen:

Drie componenten spelen een rol – Rentabiliteitsbijdrage, Aansluitbijdrage Gas en de Geadviseerde Aansluitbijdrage. 

Hoe Marktwaarde is uitgepakt kan worden aangeven als verhouding verbruik – m3 gas in %.

Jaar 1984 1994 2003 2013
Gaswoning verbruikt m3 gas 100% 68% 58% 50%
Warmtewoning als m3 gas 100% 113% 97% 80%

1993 Introductie Marktwaarde.