Archief – (A) Markering

1993 Advies EnergieNed 1994, 1995, 1996
Tariefadvies voor de levering van stadsverwarming aan kleinverbruikers (d.d. sept. 1993).

2007 Brief Warmteforum aan TK
Brief Warmteforum aan Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vaste commissie voor Economische Zaken (d.d. 21 maart 2007) 

2007 Rapport ARK Stadsverwarming
Algemene Rekenkamer – Tariefstelling stadsverwarming – 24 april 2007.

2012 Advies Energie-Nederland 2013
Rapport Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2013 (d.d. dec. 2012).

2013 Warmtewet per 1 jan. 2014
Wet van 17 juni 2013, houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers.

2014 ACM Maximumprijs voor 2015
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond vn artikel 5 – eerste lid, artikel 6 – eerste lid en artikel 8 – vijfde lid, van de warmtewet (d.d. 22 dec. 2014).

2015 Motie RG-175
Motie om naleving van de Overeenkomst(en) af te dwingen, zoals door de gemeenteraad is afgedwongen.

2017 RVO Parameters Warmteregeling
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Parameters Warmteregeling 2017 (d.d. 4 juli 2017)