Stadsverwarming – Beknopte Historie

Na jaren wachten is het duidelijk dat, met de komst van de Warmtewet per 1 jan. 2014, er geen enkel perspectief is dat de Tarieven voor Stadsverwarming terugkeren naar het Niet Meer Dan Anders (NMDA) niveau, zoals oorspronkelijk bedoeld.

Reden om de historie van de Stadsverwarming beknopt op een rij te zetten, om daarmee inzicht te geven in het verloop van de gehanteerde Grondslagen voor de Hoogte van de Tarieven, alsmede de   bepalende achtergronden.

 

Veel voorkomende Afkortingen

GJ GigaJoule – Energie-eenheid voor tarief van Ruimteverwarming en Warm Tapwater.
NMDA Niet Meer Dan Anders, betekent Stadsverwarming niet duurder dan de Gassituatie.
Met GJ tarief gebaseerd op het actuele CV – Ketelrendement, de zogenaamde Rendementmethode
MDA Meer Dan Anders, betekent Stadsverwarming (veel) duurder dan de Gassituatie.
EnergieNed Federatie van Energiebedrijven in Nederland, nu Energie – Nederland.
Markwaarde Flexibel GJ tarief gebaseerd op geselecteerde meterstanden, Marktwaardemethode.
ARK Algemene Rekenkamer.
EZ Ministerie van Economische Zaken.
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
ACM Autoriteit Consument en Markt, stelt jaarlijks bij Besluit de Maximumprijs vast.
consuWijzer Praktisch advies van de Overheid over uw rechten als Consument.
tot 2013 Te lezen als: t/m 31 december 2012.
na 2013 Te lezen als: vanaf 1 januari 2013.