Stadsverwarming – Beknopte Historie

In de onderliggende hoofdstukken wordt de historie van de stadsverwarming kort beschreven.