Stadsdeel Poort – 2015

Stadsverwarming in Stadsdeel Poort kent twee systemen, t.w.:

Sjoemel Warmte – CTW Kostenpost
Vastrecht Ruimteverwarming, door niet verschuldigde Kapitaalslasten. € 123,00
Gering hoger GJ verbruik bij Levering van Warm Tapwater. €   10,00
Het niet toepassen van de laagste gasprijs voor het GJ tarief. €   62,00
Meer Dan Anders € 195,00
Sjoemel Warmte – ITW Kostenpost
Vastrecht Ruimteverwarming, door niet verschuldigde Kapitaalslasten. € 123,00
Hoger GJ verbruik als gevolg van Bereiding van Warm Tapwater. € 108,00
Het niet toepassen van de laagste gasprijs voor het GJ tarief. € 62,00
Meer Dan Anders € 293,00
Verzwaring Warm Tap Watervoorziening CTW of ITW Kostenpost
Van standaard CW4 naar CW5 € 47,00
Van standaard CW4 naar CW6 € 170,00

Sjoemel Warmtewoningen
Daar moet een onderscheid worden gemaakt tussen:

Woningen opgeleverd tot 2013. Kostenpost
Voor deze woningen is een veijgespeelse rentabiliteitsbijdrage opgenomen (2013€ 3.729,00) in de Aansluitbijdrage € 124,00
Woningen opgeleverd na 2012. Kostenpost
Het bouwbesluit – 2012, heeft als negatief gevolg dat de EPC eis voor een Gaswoning EPC 0.4, waardoor de Warmtewoning goedkoper is,
een Warmtewoning met 33% kan worden verlaagd tot EPC 0.53, t.o.v. EPC 0.53, betekent lagere isolatiewaarden dus lagere isolatiekosten. Het verschil in Isolatiekosten is als vrijgespeelde Rentabiliteitsbijdrage opgenomen (2015 – € 3.842,00) in de Aansluitbijdrage
€ 128,00
Door de ongewenste 33% EPC Regel neemt het warmtegebruik toe met € 300,00 tot € 500,00, gemiddeld te rekenen met: € 400,00
Woningen opgeleverd tot 2013. Woningen opgeleverd na 2012.
Meer Dan Anders jaar 2015 Meer Dan Anders jaar 2015
CTW tot € 489,00 – MDA CTW tot € 893,00 – MDA
ITW tot € 587,00 – MDA ITW tot € 991,00 – MDA