Samenvatting – jaar 2015

Deze Samenvatting van de Stadsverwarming Almere, waarbij het jaar 2015 als Voorbeeld is genomen, is een overzicht van de Meer Dan Anders (MDA) Kostenposten. Almere is opgedeeld in Drie Stadsdelen, die ook afzonderlijk worden uitgelegd, met een totaal van ca.50.000 Kleinverbruikers, die al vele jaren Jaarlijks onder de MDA Kostenposten gebukt gaan.

De aangegeven MDA Kostenposten bij de Stadsverwarming Almere kunnen niet op voorhand ook gelden voor andere stadsverwarminglocaties in Nederland, al is dit natuurlijk niet uit te sluiten.

De MDA Kostenposten, zijn in alle Voorbeelden gebaseerd op de geldende gegevens voor het jaar 2015, bij een gebruik van 35 GJ Ruimteverwarming plus 40 m3 Warm Tapwater.

Bedragen zijn afgerond BTW en de optelsom van:

Sjoemel Warmte

Sjoemel Warm Tapwater

Sjoemel Warmtewoningen.

Vermeld moet worden dat de Stadsverwarming in Almere twee systemen kent, t.w.:

 

Woningen opgeleverd tot 2013. Volgens Bouwbesluit 2012
Woningen opgeleverd na 2012
3A – Almere Stad CTW tot :     € 365,00 – MDA
ITW tot:       € 463,00 – MDA
3B – Noorderplassen CTW tot :     € 402,00 – MDA CTW tot :    € 674,00 – MDA
ITW tot :      € 500,00 – MDA ITW tot :      € 772,00 – MDA
3C- Stadsdeel Poort CTW tot :     € 489,00 – MDA CTW tot :    € 893,00 – MDA
ITW tot :      € 587,00 – MDA ITW tot :     € 991,00 – MDA

 

Voor Stadsdeel Poort is het duidelijk dat het pretentieuze programma “Ik Bouw Betaalbaar In Almere” door Stadsverwarming in werkelijkheid uitloopt op “Ik Woon Onbetaalbaar in Almere”.