Stadsdeel Noorderplassen – 2015

Stadsverwarming in Noorderplassen kent twee systemen, t.w.:

Sjoemel Warmte – CTW Kostenpost
Vastrecht Ruimteverwarming, door niet verschuldigde Kapitaalslasten. € 123,00
Gering hoger GJ verbruik bij Levering van Warm Tapwater. €   10,00
Het niet toepassen van de laagste gasprijs voor het GJ tarief. €   62,00
Meer Dan Anders € 195,00
Sjoemel Warmte – ITW Kostenpost
Vastrecht Ruimteverwarming, door niet verschuldigde Kapitaalslasten. € 123,00
Hoger GJ verbruik als gevolg van Bereiding van Warm Tapwater. € 108,00
Het niet toepassen van de laagste gasprijs voor het GJ tarief. € 62,00
Meer Dan Anders € 293,00

Sjoemel Warmtewoningen
Daar moet een onderscheid worden gemaakt tussen:

Woningen opgeleverd tot 2013. Kostenpost
Voor deze woningen is een Toeslag Duurzame Warmte (Zonne-eiland)
opgenomen (2013€ 1.113,00) in de Eenmalige Aansluitbijdrage
€ 37,00
Woningen opgeleverd na 2012. Kostenpost
Voor deze woningen is een Toeslag Duurzame Warmte (Zonne-eiland)
opgenomen (2015€ 1.111,00) in de Eenmalige Aansluitbijdrage
€ 37,00
Het Bouwbesluit – 2012, heeft als negatief gevolg dat de EPC eis voor
een Warmtewoning met 33% kan worden verlaagd tot EPC 0.53, t.o.v.
een Gaswoning EPC 0.4, waardoor de Warmtewoning goedkoper is.
De ongewenste 33% EPC Regel geeft een negatief verschil tussen
Lager isolatiekostenpost € 128,00, tegenover hoger warmtegebruik
van gemiddeld € 400,00, waardoor een Kostenpost blijft van:
€ 272,00
Woningen opgeleverd tot 2013. Woningen opgeleverd na 2012.
Meer Dan Anders jaar 2015 Meer Dan Anders jaar 2015
CTW tot € 402,00 – MDA CTW tot € 674,00 – MDA
ITW tot € 500,00 – MDA ITW tot € 772,00 – MDA