Stadsdeel Almere Stad – 2015

Het Stadsdeel Almere Stad is omsloten is door de Hogering, Tussenring en A6 en kent de volgende wijken: Literatuurwijk, Stedenwijk, Muziekwijk, Stad Centrum, Staatsliedenwijk, Kruidenwijk, Waterwijk, Filmwijk, Danswijk, Parkwijk, Verzetswijk en Tussen de Vaarten.

Stadsverwarming in Almere Stad heeft:

Sjoemel Warmte – CTW Kostenpost
Vastrecht Ruimteverwarming, door niet verschuldigde Kapitaalslasten. € 123,00
Hoger GJ verbruik als gevolg van Levering van Warm Tapwater. €   10,00
Het niet toepassen van de laagste gasprijs voor het GJ tarief. €   62,00
Meer Dan Anders € 195,00
Sjoemel Warmte – ITW Kostenpost
Vastrecht Ruimteverwarming, door niet verschuldigde Kapitaalslasten. € 123,00
Hoger GJ verbruik als gevolg van Bereiding van Warm Tapwater. € 108,00
Het niet toepassen van de laagste gasprijs voor het GJ tarief. €   62,00
Meer Dan Anders € 293,00
Verzwaring Warm Tapwatervoorziening CTW of ITW  Kostenpost
Van standaard CW4 naar CW5 €   47,00
Van standaard CW4 naar CW6 € 170,00

Sjoemel Warmtewoningen
Voor zover bekent zijn in Almere Stad de Aansluitbijdrage, niet verhoogd door de Medio 2001 ingevoerde Rentabiliteitsbijdrage, of door een Nieuw Bouwbesluit – 2012.

Woningen opgeleverd tot 2013.
Meer Dan Anders jaar 2015
CTW tot € 365,00 – MDA
ITW tot € 463,00 – MDA