Stadsverwarming Almere

Na jaren wachten is het duidelijk dat, met de komst van de Warmtewet per 1 jan. 2014, er geen enkel perspectief is dat de Tarieven voor Stadsverwarming terugkeren naar het Niet Meer Dan Anders (NMDA) niveau, zoals oorspronkelijk bedoeld.

Reden om de desastreuze financiële gevolgen, voor de Gebruikers van Stadsverwarming, onder Sjoemel Warmte eens op een rij te zetten met de Stadsverwarming Almere jaar 2015 als voorbeeld.

Hoewel dit los staat van de Warmtewet is, bij Stadsverwarming Almere – Voorbeelden / Kostenposten, ook het negatieve EPC effect opgenomen van het aangepaste Energie Prestatie Coëfficiënt, zoals geldt  voor  Warmtewoningen.

Het voorbeeld Stadsverwarming Almere jaar 2015, waar het totaal aan Kostenposten kan oplopen tot wel € 1.000,00 jaarlijks en blijvend zijn, kan op voorhand niet gelden voor andere Stadsverwarmings-locaties in Nederland, al is dit natuurlijk niet uit te sluiten.

 Voor zover bekend heeft de Gemeente Almere bij de gesloten Overeenkomst(en), voor de levering van Stadsverwarming, de bindende voorwaarden vastgelegd dat:

De totale kosten voor Ruimteverwarming, Verwarmen van Tapwater en Koken niet hoger zullen zijn dan die in de Gassituatie.

Voor de Warmtewet per 1 januari 2014 gelden dezelfde voorwaarden, zie artikel 5-2a.

Er moet dan ook van de Gemeente Almere worden verwacht dat zij, in het Belang van de ca. 50.000 Kleinverbruikers die werden veroordeeld tot gebruik van Stadsverwarming, naleving van de Overeenkomst(en) af zal dwingen, zoals in de Motie RG-175/2015 door de Gemeenteraad is opgedragen.

Suggestie

Mocht de Gemeente Almere in gebreke blijven dan moeten de ca. 50.000 Kleinverbruikers overwegen om een collectief te vormen met als inzet om de schade, die tenminste vanaf 1 jan. 2014 is ontstaan, op de Gemeente Almere te verhalen.