Sjoemel Warmte

Na jaren wachten is het duidelijk dat, met de komst van de Warmtewet per 1 jan. 2014, er geen enkel perspectief is dat de Tarieven voor Stadsverwarming uitkomen een niveau van artikel 5 – 2a:
De Maximumprijs is gebaseerd op de Integrale (voltallige) Kosten die een verbruiker zou moeten maken voor het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte bij het gebruik van gas.

De Wet faalt op dit punt omdat de bescherming van de Warmtegebruikers onvoldoende is geborgd bij de vier (4) Kostencomponenten waaruit de –  Integrale (voltallige) Kosten  zijn opgebouwd, t.w:

 1. Vastrecht (Vaste Kosten).
  In de praktijk blijkt er ruimte te zijn om een veel hoger bedrag aan Vastrecht in rekening te brengen dan de Maximumprijs die door de ACM, op vrijwel onnavolgbare wijze, is bepaald.
 2. Vastrecht / Huur Warm Tapwatervoorziening
  Warmtegebruikers hebben voor dit Kostencomponent bij Wet geen bescherming omdat:Deze worden niet door de overheid vastgesteld. Maar ze moeten wel redelijk zijn (????).
 3. Warmteprijs (Variabele Kosten)
  Met veel gerommel is er een ACM Maximumprijs voor Warmte vastgesteld, als COMBI – Tarief. Dit COMBI – Tarief gehanteerd voor Ruimteverwarming, heeft tot gevolg dat (meestal) twee maal (dubbel) de Bereidingskosten van Warm Tapwater moet worden betaald.
 4. Aansluitbijdrage
  Aansluitbijdrage op een Bestaand Warmtenet is gelijk aan de Aansluitbijdrage op een Gasnet Voor de Aansluitbijdrage bij Nieuwbouw op een nieuw Warmtenet, daar gaat het hoofdzakelijk om, is bij Wet niets geregeld.

 

Index

Reden om de desastreuze financiële gevolgen van voorgaande tekortkomingen, voor de Warmtegebruikers, onder Sjoemel Warmte eens op een rij te zetten, met de Onderwerpen:

A – Stadsverwarming – Beknopte Historie.
B – Stadsverwarming Almere – Voorbeelden / Kostenposten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het menu boven aan de pagina

Beide hierna volgende Onderwerpen zijn onder Stadsverwarming Almere al beknopt opgenomen maar worden, gezien de complexiteit, alsnog nader uitgewerkt en aan Sjoemel Warmte toegevoegd.

C – Warm Tapwater Almere – Voorbeelden / Kostenposten.
D – Warmtewoningen – Ongewenste EPC Regel / Effect.

 

Suggestie

Sjoemel Warmte maakt duidelijk dat de Kleinverbruikers van Stadsverwarming in Nederland, collectief gebukt gaan onder oplopende Kostenposten en/of Verborgen Kosten.

Door dit gevoel van onbehagen en misnoegen, moeten zij een voorbeeld willen nemen aan de Woekerpolishouders, die de Woekerpolisaffaire zijn gestart om met de inzet van Claimstichtingen de schade te verhalen.

Met meer dan 600.000 Kleinverbruikers moet het mogelijk zijn om een Stadsverwarmingsaffaire op te starten met inzet van een Woekerwarmte – Claimstichting, om de schade te verhalen die tenminste vanaf 1 jan. 2014 is ontstaan.

Wellicht dat de inmiddels opgerichte organisatie www.warmtegebruikers.nl, met de meer dan twintig bij hen aangesloten gelijk gestemde belangengroepen, zich hiervoor kan inzetten.