Sjoemel Warmte

Na jaren wachten is het duidelijk dat, met de komst van de Warmtewet per 1 jan. 2014, er geen enkel perspectief is dat de Tarieven voor Stadsverwarming terugkeren naar het Niet Meer Dan Anders (NMDA) niveau, zoals oorspronkelijk bedoeld.

Reden om de desastreuze financiële gevolgen, voor de Gebruikers van Stadsverwarming, onder Sjoemel Warmte eens op een rij te zetten met de Stadsverwarming Almere jaar 2015 als voorbeeld.

Hoewel dit los staat van de Warmtewet is, bij Stadsverwarming Almere – Voorbeelden / Kostenposten, ook het negatieve EPC effect opgenomen van het aangepaste Energie Prestatie Coëfficiënt, zoals geldt voor Sjoemel Warmtewoningen.

Het voorbeeld Stadsverwarming Almere jaar 2015, waar het totaal aan Kostenposten kan oplopen tot wel € 1.000,00 jaarlijks en blijvend zijn, kan op voorhand niet gelden voor andere Stadsverwarming.-locaties in Nederland, al is dit natuurlijk niet uit te sluiten.

Hoewel de beide volgende Onderwerpen al beknopt zijn opgenomen in Sjoemel Warmte, is er het voornemen om hieraan, gezien de complexiteit, alsnog een meer uitgebreide uitleg te geven.

 

Suggestie
De Kleinverbruikers van Stadsverwarming in Nederland, die collectief gebukt gaan onder onbehagen en misnoegen, moeten een voorbeeld nemen aan de Woekerpolishouders.
Die zijn de Woekerpolisaffaire gestart, met de inzet van Claimstichtingen, om de schade te verhalen.

Met meer dan 600.000 Kleinverbruikers moet het mogelijk zijn om een Stadsverwarmingsaffaire op te starten met inzet van een Woekerwarmte – Claimstichting, om de schade te verhalen die tenminste vanaf 1 jan. 2014 is ontstaan.

Wellicht dat de inmiddels opgerichte organisatie www.warmtegebruikers.nl, met de meer dan twintig bij hen aangesloten gelijk gestemde belangengroepen, zich hiervoor kan inzetten.